Υιοί Θ. Κουκουβίτη Ε.Π.Ε.
Εισαγωγές - Αντιπροσωπείες - Εμπόριο Τροφίμων
Εδέσσης 7 Θεσσαλονίκη Ελλάς
τηλ. (2310)533.462, fax (2310) 535.900
E-mail: tropis@tropis.gr
 
 


 

                             
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΩΝ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΙΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣΠΡΟΦΙΛ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ  | ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ