ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗΣ
και
Daily Deli

 Εδέσσης 7, τηλ.: 2310533462 Ζεύξιδος 4, τηλ.: 2310286869, www.tropis.gr. Ανοιχτό: Εδέσσης, από Δευτέρα - Σάββατο 07:00 -14:30· Ζεύξιδος, Δευτέρα

- Τετάρτη - Σάββατο 08:30 -15:00, Τρίτη - Πέμπτη - Παρα­σκευή 08:30 - 21:00.

Το κατάστημα στην Εδέσσης θυμίζει τα παλιά μπακάλικα με «εδώδι­μα - αποικιακά», που πουλούσαν τυροκομικά και αλλαντικά, τα τε­λευταία σαράντα χρόνια, στην πε­ριοχή των Λαδάδικων - σήμερα πλέ­ον είναι το μοναδικό που απέμεινε -, ενώ το δεύτερο, που άνοιξε πρό­σφατα στη Ζεύξιδος, είναι μια μι­κρή γαστρονομική όαση για την κα­θημερινότητα μας- το λέει, άλλω­στε, και το όνομα του: «daily Deli». Την επιχείρηση ξεκίνησε στη δε­καετία του '60 ο πατέρας του Γιώρ­γου και του Παναγιώτη Κουκουβίτη, ο οποίος εμπορευόταν αλλα­ντικά, τυροκομικά και κονσέρβες. Οι δύο γιοι του αποφάσισαν να εξερευνήσουν την υψηλή γαστρο­νομία, αρχίζοντας με γερμανικά αλ­λαντικά και καταλήγοντας σε ολό­κληρη την ελληνική επικράτεια να ψάχνουν παραγωγού3 εκλεκτών προϊόντων. Σήμερα, πλέον, συνερ-γάζονται με πολλά εστιατόρια και

 

 

ουζερί, προσφέροντας τις γνώσεις τους και

τα προϊόντα τους. Σε αυτούς οφείλεται και το πρόγραμμα «Τρόπις», που απευθύνεται σε επαγγελματίες και ιδιώτες, προτεί-νοντας ελληνικά και ξένα προϊόντα υψηλής γαστρονομίας. Πολλοί πε-λάτες τους αποκαλούν το κατά­στημα στην Εδέσσης σπηλιά του Αλή Μπαμπά- και δεν έχουν άδικο, αφού εδώ μπορεί κανει'ς να βρει αμερι­κάνικα ορεκτικό tex-mex κατεύ-θυνσης (στικ μοτσαρέλας, bufallo chiknwings, κόκκινες πιπεριές γεμιστές με τυρί, τορτίγιας, ribs, σάλτσα bbq, γκουακαμόλε), ιταλι­κά προϊόντα (από λάδι και ξίδι μέ­χρι πάστεw, φουαγκρά, καρπάτσιο και τρούφες, καθώς και τα αλλαντικά Jiolanda de Colo: καπνιστό στήθος χήνας, καπνιστό καρπάτσιο ξιφία, καρπάτσιο βοδινού angus, σπεκ πά-πιας κ.ά.) και πολλές ασιατικές γεύ-σεις (ρύζια, λάδια και σάλτσες από την Κίνα, την Ταϊλανδή και τις Φι-λιππίνες). Σε ό,τι αφορά στα ελλη­νικά παραδοσιακά προϊόντα, ανα­ζητήστε το σύγλινο Μάνης, το πα­λαιωμένο κασέρι Σοχού και το τυ­ρί chevre από το ίδρυμα Τοσίτσα.

 

 

Επιστροφή στην  Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στην  προηγούμενη Σελίδα