Γνήσιο Λουκάνικο Τρι­κάλων, Tropis

Μια εξαιρετική εκδοχή του λου­κάνικου Τρικάλων, από τρικαλι­νό, εννοείται, χοιρινό κρέας. Παρασκευάζονται ειδικά για την Tropis, σύμφωνα με ξεχωριστή συνταγή η οποία φυσικά σέβε­ται το γεγονός ότι είναι προϊόντα Π.Ο.Π. Αυτό βέβαια δεν εμπό­δισε τον παραγωγό τους να βάλει όλο του το μεράκι, ψιλο­κόβοντας το πράσο, χρησιμο­ποιώντας σε ισορροπία τα υπό­λοιπα αρτύματά τους και βρί­σκοντας τη σωστή αναλογία χοι­ρινού κρέατος και λίπους, ώστε να κρατά τα λουκάνικο ζουμε­ρά, είτε τα προσθέσουμε στο φαγητό, είτε τα ψήσουμε στη σχάρα ή στο τηγάνι. Δεν ξέρω αν τα είχαν καπνίσει, αλλά η παντελής απουσία ενοχλητικής καπνίλας θα με έκανε να πάρω όρκο ότι δεν υπέστησαν το παραμικρό κάπνισμα. Τέλος, εκτίμησα το γεγονός ότι, παρότι προτείνονται συσκευα­σμένα σε κενό αέρος (συνιστώ ξέπλυμα πριν τα χρησιμοποιή­σουμε), δεν είχα ούτε στιγμή την αίσθηση του συντηρητικού, που με κυνηγά σε μερικά τυπο­ποιημένα αλλαντικά. (Στο Daily Deli € 5,48 το κιλό)

 

Επιστροφή στην  Αρχική Σελίδα

Επιστροφή στην  προηγούμενη Σελίδα